Felinoloji (lat. felinus - kedi ve diğer Yunanca λόγος - kelime, doktrin) - evcil kedilerin anatomisini ve fizyolojisini ve ayrıca ırklarını, özellikle seçimlerini, üremelerini ve bakımlarını inceleyen bir zooloji dalıdır. Felinoloji ile ilgilenen uzmanlara felinolog denir.

Felinologlarımız

Felinologlarımız

Felinologlarımız