Bu bölüm kedi dünyasından haberler,
promosyonlar, etkinlik duyuruları ve Pati Saray
kulübünün faaliyetleri ile ilgili diğer ilginç
gönderiler ve materyaller içermektedir.

Genel Kurula Çağrı

Genel Kurula Çağrı

Genel Kurula Çağrı


''Pati Saray'' İstanbul Kedi Severler Derneğimizin olağan genel kurul toplantısını dernek merkezinde


24.12.2022 tarihinde saat 13 te salt çoğunluk sağlanmadığı takdirde çoğunluk aramaksızın 


31.12.2022 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle,gündem bilgilerinin dernek web sayfamız


yoluyla üyelere duyurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.


GÜNDEM


Katılan üyelerinin hazirun listesinin imzalanması


Başkanın açiliş konuşması 


Divan Kurul Seçimi


Gelir Gider durumu ve faaliyet raporunun okunması


Yönetim Kurulu İbrası


Dernek organların seçilmesi


Dilek ve temenniler


Saygılarımla


Diana Bezsatan


''Pati Saray'' İstanbul Kedi Severler Derneği Yonetim Kurulu Başkanı