Bu bölüm kedi dünyasından haberler,
promosyonlar, etkinlik duyuruları ve Pati Saray
kulübünün faaliyetleri ile ilgili diğer ilginç
gönderiler ve materyaller içermektedir.

Bioxy

Bioxy

BİOTEM OKSİLİTE MEDİKAL LTD. ŞTİ.


Almanya'da1995’tenbuyanayaptığı araştırmalarsonucu;suişlemeve dezenfeksiyonunda, tecrübesi ileOrganikDezenfektanÜrünleriçerisindeöncüvekendinisürekligeliştiren OXILITETECHNİK FirmasınınyıllarsürençalışmalarıylageliştirdiğiyerindeElektrolityoluyladezenfektanüretimine yönelikteknolojiyiTürkiye’mizekazandırmakamacıyla2010yılı başında Ankara'da kuruldu. Firmamız;SağlıkBakanlığımızınAvrupaBirliğiEntegrasyonukapsamındaYeniBiyosidal Ürünler Yönetmeliğineuygun olarak AR-GEçalışmalarınadevametmektedir. 2015 yılında tamamen yenilenerek sonteknoloji ileyeni nesil biyolojik dezenfektan olan Bioxi® markalı dezenfektan ürün çeşitlerini, üstünAlmanteknolojisiyle Ülkemizde üretmeyebaşlamıştır. Bioxi® markadezenfektanürünlerimiztecrübelivekonusundadonanımlıkadromuzca Avrupa standartlarına uygun üretilmektedir. Ürünlerimizin tamamı T. C. Sağlık Bakanlığı’nca ürün yönetmeliğineuygunolmaklaberaberfirmamız, GMP,ISO9001:2008,ISO13485,OHSAS 18001, HELAL ve CE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahiptir


Vizyonumuz,ekolojik,sağlıklıvegüvenilirürünleriinsanlığıntüketiminesunarak,değer yaratan, alanındalidervepazarbelirleyicişirketolmak.Misyonumuz,AR-GEmantığınıve kaynaklarını enverimli ve etkinşekildekullanarak,kaliteli,çevreveinsansağlığıüzerine faydalı olan biyosidal ürünleri ilgililerine arzetmektir. Sektöründe evrensel boyutta öncü olmayı hedef edinen BİOTEM OKSİLİTE MEDİKAL konusunda uzman personeli, teknik destek anlayışı, önce hizmet görüşüyle çalışmalarını ve başarılarını sürdürmektedir


Teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayan dinamik ve bilinçli elamanları ile belirlediği hedeflerine doğru hızlı veemin adımlarlailerlemekteyiz. Şirketimiz Lojistik desteğini mükemmelleştirerek zamanında ve kusursuz hizmet verip sürekli müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefler. Mevcut sistemin etkinliğini, tanımlanan süreçlerin performansları, etkinliğini tanımlanan süreçlerin performanslarıdahilindesürekligözdengeçiriphertürlüiyileştirmefaaliyetiiçingereklikaynakları sağlamayı ilkeedindik. Biotem Oksilite Medikal Ltd.Şti.firması olarak;Biyosidal DoğalDezenfektan Ürünlerimiz ile çevreve insan sağlığınıenüst seviyeye getirmeyi, oluşanve/veyaoluşabilecekhijyen risklerini en aza indirmeyi benimsedik ve amaç edindik.


Takım arkadaşlarımızın motivasyonu ve mutluluğu, müşteri memnuniyetine ulaşmanın ilk adımıdır. Tüm personelimizle sürekli öğrenmek veöğrenmeyi desteklemek kendi kendimizle rekabetimizdir.


 


Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Biyosial Ürün Değerlendirme Merkezi (Department of Genetics and Bioengineering, Biocidal Product Evaluation Center), 2015 İstanbul Üniversitesi Suürünleri Fakültesi(Faculty of Fisheries), 2015 Almanya Kayıt ve İzinler (Germany Registration and Permissions) Avrupa Topluluğu Güvenlik Kayıtları (European Community Security Records) Almanya BAUA (N- 21957) Dermatoloji testi-2018 (Dermatological test on humans-2018) ABDFDA(Foodand Drugadministration)(No.178.1010) ve EPA(Environmental Protection Agency) WPT 2000, LABORATORY TEST EXECUTED WITH OXILITE Super-Oxidized Dermacyn in Lower-Extremity Wounds, David E. Allie, MD Cardiovascular Institute of the South Lafayette, LA,2006 Die neue Generation der Trinkwasserdesinfektion hat einen Namen OKSILITE,2010 (SOW) Bir Çok Yerli ve Yabancı Bilimsel Makaleler